SOLide, SOLutions in Design Engineering
Botgensstraat 81
3311VD Dordrecht NL
Nederland
+31(0)786145176
0
Nog geen stemmen

SOLide, SOLutions in Design Engineering

Description: 

Het 3D printen lijkt u wellicht geschikter als hobby dan voor het maken van winstgevende producten. Toch neemt het aantal renderende toepassingen hand over hand toe. Ir Rein van der Mast, eigenaar van SOLide - SOLutions in design engineering, laat u graag kennismaken met de nieuwe kansen.

Klantordergestuurd Design

Stel dat uw behoefte aan variatie in uw assortiment toeneemt. Als u, voor zover u nu grote aantallen identieke voorwerpen aanhoudt, daaraan toegeeft, zal het aantal stuks per variant dalen, terwijl de ontwikkel- en vervaardigingskosten tezamen zullen toenemen.

Producten, ook voor consumenten, zijn steeds vaker bedoeld voor meerdere kleine groepen gebruikers. En steeds vaker kan iedere gebruiker direct invloed uitoefenen op het product zoals het voor hem gemaakt wordt (customization). Ook het Internet speelt een rol. Bovendien heeft het postorderbedrijf de afstand tussen de consument en de producent verkleind. De consument bestelt via het Internet rechtstreeks bij de producent en de producent levert op zijn beurt rechtstreeks aan de consument, via het postorderbedrijf.

3D Printen, Additive Manufacturing

Een belangrijke vervaardigingstechniek voor het tot stand brengen kleine series is het 3D printen, ook additive manufacturing (AM) genoemd. Het grote voordeel ervan in dit verband is het ontbreken van productgebonden gereedschappen, zoals spuitgietmatrijzen. Dat scheelt niet alleen in kosten en risico’s, maar ook in de marktintroductietijd. De techniek is jong en kent al veel varianten en toepassingen in kunststof, metaal en (technisch) keramiek.

3D printen lijkt u misschien te kostbaar. Dat hoeft het lang niet altijd te zijn. Het ontbreken van dure, productgebonden gereedschappen, de mogelijkheid om delen zo uit te voeren dat materiaal alleen zit waar het gebruiksdoel het vereist, de mogelijkheid functionele elementen in een enkel deel te verenigen – dus met minder onderdelen, bevestigingsmiddelen en assemblagehandelingen – naast de meerwaarde voor de afzonderlijke gebruiker, kan in veel gevallen de nadelen afdoende compenseren.

Uw belangstelling is gewekt ?

Bent u nieuwsgierig geworden en vraagt u zich af welke kansen het 3D printen u te beiden heeft ?  Vraag het een expert op dit terrein: Ir Rein van der Mast. Hij staat u graag te woord, beantwoordt vragen en begeleidt bedrijven die de nieuwe vervaardigingstechniek, in combinatie met andere, meest digitale hulpmiddelen, op een winstgevende manier wensen te implementeren in hun productie. Niet door het bestaande overboord te gooien, maar door de nieuwe vervaardigingswijze te beschouwen als aanvulling op wat reeds voorhanden is. Complementair dus.

Regelmatig verzorgt Rein van der Mast masterclasses waarin hij niet alleen ingaat op de eigenschappen van het 3D printen of additive manufacturing (AM), topologieoptimalisatie en gerelateerde software, maar ook een verband legt met de producten waarmee de deelnemers in hun praktijk te maken hebben.

Design for (metal) AM

Ziet u al meerwaarde in het 3D printen, maar mist u capaciteit om uw ontwerpen af te stemmen op de karakteristieken van het nieuwe productieproces, dan heeft SOLide een Design for Additive Manufacturing Service voor u, waarbij niet alleen uw ontwerpen een printbare vorm krijgen, maar desgewenst ook functies worden verenigd in een geringer aantal compactere onderdelen.

Bedrijf
Bedrijfsadres: 
Botgensstraat 81
3311VD Dordrecht NL
Nederland
Mobiel: 
+31(0)654637485
Telefoonnummer vast: 
+31(0)786145176
Fax nummer: 
N/A
Emailadres: 
com [at] solide-tct.nl
Aantal werknemers: 
Percentage Additive Manufacturing / 3D-Print toepassingen: 
Organisatiestructuur: 
Foundation year: 
1998
Meer over 3d printing