Disclaimer

DISCLAIMER
Dit is de privacyverklaring van ASSEMBL3D, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34357307, inzake de website 3d-Print Atlas. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door ASSEMBL3D door middel van de verwerkingen via onze website www.3dprintatlas.nl alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

ASSEMBL3D respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de 3D-Print Atlas. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van ASSEMBL3D. U dient zich ervan bewust te zijn dat ASSEMBL3D niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op de 3D-Print Atlas-website bent als de URL is gewijzigd.

HOE GAAN WE OM MET UW GEGEVENS?
Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van de 3D-Print Atlas, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in de database van de 3D-Print Atlas.
Uw persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt om u te informeren over 3D-Print Atlas-producten en -diensten. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van 3D-Print Atlas-mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.
Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door ASSEMBL3D. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ASSEMBL3D.
U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email.

GEBRUIK VAN BESCHIKBAAR GESTELD FOTO EN FILMMATERIAAL
De Kamer van Koophandel heeft het recht het aan 3D-Print Atlas beschikbaar gestelde beeldmateriaal naar geheel eigen inzicht en creativiteit te monteren, waarbij geen wijzigingen worden aangebracht, die enige vorm van aantasting aanbrengt, die nadeel zou kunnen toebrengen aan de persoon van en/of de organisatie die het beeldmateriaal beschikbaar heeft gesteld.

GEBRUIK VAN BESCHIKBAAR GESTELDE TEKSTEN
De Kamer van Koophandel heeft het recht de aan 3d-Print Atlas beschikbaar gestelde teksten naar geheel eigen inzicht en creativiteit te herschrijven, waarbij inhoudelijk geen wijzigingen worden aangebracht, die enige vorm van aantasting aanbrengt, die nadeel zou kunnen toebrengen aan de persoon van en/of de organisatie die de teksten beschikbaar heeft gesteld.

Meer over 3d printing