3D Ambacht opleiding tot Modelleur voor 3D-print
Zijpendaalseweg 25
6814cc Arnhem
Nederland
06 55965366
0
Nog geen stemmen

3D Ambacht opleiding tot Modelleur voor 3D-print

Description: 

De opleiding tot 3D-modelleur duurt 1,5 jaar en bestaat uit drie semesters. Het eerste en tweede semester bestaat uit klassikaal onderwijs en het derde semester uit stage.

De opleiding heeft een gemiddelde studiebelasting van 20 uur per week.

Je wordt het eerste halfjaar inhoudelijk begeleid door de docent. Tijdens de stage wordt je primair begeleid door de werkbegeleider van het bedrijf en zijn er een aantal voortgangsbesprekingen met een docent/stagebegeleider.

De schoollocatie bestaat uit een klaslokaal en een winkel/praktijkruimte. In de praktijkruimte staan de 3D-printers waarmee je de ontwerpen realiseert. De schoollocatie is gelegen in Arnhem.

Er zijn vijf vakken/aandachtsgebieden die in beide semesters terug komen:

•Oriëntatie op 3D-print
•3D-tekenen
•3D-print
•Materialen voor 3D-print
•Ontwerp voor 3D-print

Het vak Oriëntatie op 3D-print bestaat uit hoorcolleges en excursies. In totaal zijn er in het eerste twee semester 20 sessies. De hoorcolleges worden gegeven door gastdocenten: experts uit de wereld van 3D-print. Daarnaast zijn er excursies naar leidende bedrijven in de 3D-print-industrie. Bij dit vak worden ook medewerkers van de deelnemende bedrijven uitgenodigd.

In het vak 3D-tekenen leer je werken met twee tekenpakketten, een technisch tekenpakket en een sculpturaal tekenpakket. In het vak wordt ook aandacht besteed aan het scannen van objecten en het bewerken van de scandata tot een 3D-model. Je kunt je eigen projecten tekenen en tekenopdrachten komen ook van de deelnemende bedrijven.

Het vak 3D-print bestaat uit gastcollege en excursies naar printbedrijven en voor een groot deel uit practicum waarin je je ontwerpen realiseert met de beschikbare filamentprinters. Daarnaast besteed je printwerk uit aan commerciële printbedrijven. Je leert hier printers instellen, modellen slicen, printopdrachten starten en storingen verhelpen. Ook de nabewerking van geprinte objecten en het maken van mallen wordt hier geoefend.

Het vak Materialen voor 3D-print bestaat uit een stuk materialenleer waarin basale begrippen m.b.t. materialen behandeld worden. De verschillende printmaterialen komen aan de orde, met hun specifieke eigenschappen. Het testen van materialen is ook onderdeel van de stof. Dit vak bestaat voornamelijk uit hoorcollege met wat practicum.

Het vak Ontwerp voor 3D-print omvat het gehele ontwerp- en productieproces vanaf de briefing met de klant tot de overhandiging van het gerede product aan de klant. Het gaat in dit vak over de wijze van ontwerpen voor 3D-print in tegenstelling tot ontwerpen voor "subtractieve productie", het produceren door middel van boren, frezen, draaien, etc. 3D-print geeft nieuwe ontwerpmogelijkheden zoals gekromde kanalen waar met een boor alleen een recht gat mogelijk is. De ontwerpen worden gemaakt uitgaande van een productspecificatie en/of een scan.

De stageperiode beslaat zes maanden. De stagebedrijven zijn merendeels actief in de 3D-printindustrie. In de stage komen de onderwerpen Oriëntatie op 3D-print, 3D-tekenen, 3D-print, Materialen voor 3D-print en Ontwerp voor 3D-print terug.

Bedrijf
Bedrijfsadres: 
Zijpendaalseweg 25
6814cc Arnhem
Nederland
Telefoonnummer vast: 
06 55965366
Emailadres: 
frank [at] 3dambacht.nl
3D-printtechnieken: 
Materialen: 
Omzet: 
Percentage Additive Manufacturing / 3D-Print toepassingen: 
Organisatiestructuur: 
Sector: 
Foundation year: 
2015