Joris Remmers

De 3D print atlas is een prachtig initiatief om kennisdeling op het gebied van 3D printen te bevorderen. Vanuit ons onderzoek zijn wij zeer geïnteresseerd in wat er in de markt speelt. Ook is het voor ons van belang onderzoek en kennis te valoriseren. De 3D print atlas is een uitstekend medium om deze ambities waar te maken.

Position: 
Universitair hoofddocent Mechanics of Materials, TU